94% van de Nederlanders ervaart hogere vaste-lastendruk

Het betalen van de maandelijkse vaste lasten in 2019 kost maar liefst 94% van de Nederlanders meer moeite dan in het voorgaande jaar. De grote meerderheid (83%) geeft aan dat dit komt door toegenomen vaste lasten. Pricewise voorspelde vorig jaar al een toename van de vaste lasten van 10%. Voor slechts 13% is een lager inkomen de oorzaak. De Nederlander besteedt gemiddeld de helft van zijn inkomen aan vaste lasten. Dit blijkt uit een representatief landelijk onderzoek door veldwerkorganisatie Panel Inzicht onder 1.000 respondenten, in opdracht van online consumentenadviseur Pricewise.

Eén op de drie Nederlanders besteedt meer dan 60% van bruto-inkomen aan vaste lasten
Ruim een derde van de respondenten geeft aan meer dan 60% van het bruto-inkomen te besteden aan vaste lasten. 31% geeft aan tussen de 40% en 60% van het bruto-inkomen aan vaste lasten te besteden en ruim een derde van de respondenten tot 40% van het bruto-inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de maandelijkse vaste lasten flink kunnen oplopen. Zo zijn deze kosten voor bijna één op de vijf respondenten hoger dan € 1.500,- per maand. Bijna een derde betaalt tussen de € 1.000,- en € 1.500,- per maand aan vaste lasten. Voor 36% ligt dit bedrag tussen de € 500,- en € 1.000,- en slechts 8% betaalt minder dan € 500,- aan vaste lasten per maand. 6% van de Nederlanders geeft aan niet te weten hoeveel procent van het inkomen wordt besteed aan vaste lasten.

About the author