Verminderde energiebelastingdruk niet voor iedereen gelijk

Uit de miljoenennota die op Prinsjesdag is aangeboden, blijkt dat de totale energiebelastingdruk voor bijna alle huishoudens in 2020 zal dalen door een hogere heffingskorting (de zogenaamde ‘Vermindering Energiebelasting’). In 2019 was de energiebelastingdruk juist flink gestegen, waardoor de meeste mensen in 2020 t.o.v. 2018 nog steeds een stijging zullen zien. In 2020 zullen deze kosten maar liefst 82% hoger zijn dan in 2013 (o.b.v. een door het CBS berekend gemiddeld verbruik van 2.525 kWh en 1.179 m³). Zelfs bewoners van kleinere, goed geïsoleerde huizen betalen fors meer dan 7 jaar geleden. Winnaars zijn vooral de gasloze huishoudens, want in de komende jaren zal de energiebelastingdruk voor de 7,6 miljoen huishoudens met een gasaansluiting toenemen.

“Door grote hindernissen als onvoldoende middelen, kennis en technische (isolatie)mogelijkheden is de verwachting dat een vlotte transitie naar een gasloos huishouden nog wel even op zich zal laten wachten. In 2018 zijn slechts 10.000 woningen gasloos geworden. De stijgende gasbelasting zal vooralsnog zorgen voor meer belastinginkomsten,” aldus Hans de Kok, directeur Pricewise.

De gemiddelde energieconsument bestaat niet
Het CBS heeft dit jaar maar liefst tien verschillende typen woningen en huishoudens geprofileerd. Deze zijn verdeeld in vier woningen voor een alleenstaande en zes woningen met ten minste twee bewoners. Door nu de effecten voor tien type huishoudens te berekenen, is de kans veel groter dat een daarvan goed bij de individuele situatie aansluit.

Eenpersoonshuishoudens
De energiebelastingdruk voor eenpersoonshuishoudens met een rijtjeshuis zal in 2020 met 33% dalen ten opzichte van 2019, maar nog steeds hoger zijn dan in 2018. Alleen voor eenpersoonshuishoudens met een appartement zullen deze kosten naar verwachting lager zijn dan in 2018 door de flinke belastingvermindering.

About the author